Detektyw: 609 729 197

WALKRYS - SECURITY członkiem Polskiej Izby Ochrony

WALKRYS - SECURITY członkiem Polskiej Izby Ochrony

GRUPA OCHRONY WALKRYS-SECURITY od 22.07.2010r. jest członkiem Polskiej Izby Ochrony. Polska Izba Ochrony, jest organizacją samorządu gospodarczego działającą na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych oraz niniejszego Statutu. Polska Izba Ochrony jest organizacją do której należy: 

  • Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych oraz zawodowych zrzeszonych Członków w zakresie wykonywanej przez nich działalności, w szczególności wobec organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji społeczno gospodarczych i zawodowych.
  • Wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do zasad funkcjonowania gospodarki oraz uczestniczenie w przygotowaniu aktów prawnych w tym zakresie, w szczególności aktów prawnych dotyczących działalności gospodarczej.
  • Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania.
  • Tworzenie atmosfery społecznego zaufania do zrzeszonych członków.
  • Inicjowanie, rozwijanie i propagowanie postaw oraz działań sprzyjających poprawie bezpieczeństwa obywateli oraz ich mienia.

« wstecz

Copyright © 2013 WALKRYS-SECURITY - All rights reserved. Realizacja: Dan-net