Detektyw: 609 729 197

Usługi detektywistyczne

Szanowni Państwo

W ramach działalności GRUPY OCHRONY WALKRYS SECURITY pragniemy przedstawić Państwu ofertę dotyczącą świadczenia usług detektywistycznych na terenie całego kraju.

W zakres oferowanych przez naszą firmę usług detektywistycznych wchodzą następujące czynności:

  • uzyskiwanie informacji w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych
  • uzyskiwanie informacji w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:
    • wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach
    • bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę handlową
  • sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym
  • poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się
  • poszukiwanie mienia;
  • zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego

Nasza firma prowadzi działalność detektywistyczną na podstawie: Wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pod numerem: 

RD-17/2010
Spełniając wysokie wymagania dotyczące czynności detektywistycznych gwarantujemy Państwu pełną satysfakcję oraz zadowolenie z wykonywanych przez nas usług.

Copyright © 2013 WALKRYS-SECURITY - All rights reserved. Realizacja: Dan-net